Szkolenie okresowe BHP

Każdy pracodawca, zgodnie z Kodeksem pracy ma obowiązek zorganizować szkolenie okresowe i wstępne z zakresu BHP dla swoich podwładnych. Kurs okresowy jest związany z odświeżeniem i ugruntowaniem wiedzy i umiejętności z kategorii higieny oraz bezpieczeństwa pracy. Kiedy należy więc przeprowadzać takie szkolenia okresowe?

Szkolenia dla pracowników

Podstawowym zobowiązaniem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom higienicznych i bezpiecznych warunków podczas wykonywania zadań służbowych. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące szkoleń BHP można znaleźć w X dziale Kodeksu pracy. W obowiązkach osoby zatrudniającej znajdziemy też przeszkolenie pracowników z zakresu BHP. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku reguluje kwestie higieny i bezpieczeństwa pracy.
Szkolenie okresowe dotyczy wszystkich pracowników i ma na celu ugruntowanie oraz aktualizację wiedzy, a także umiejętności związanych z BHP. Mówi także o zaznajomieniu się uczestników z innowacyjnymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tej kategorii.

Podział szkoleń okresowych BHP

Rodzaj szkolenia zależny jest od grupy pracowników, którzy mają obowiązek je odbyć. Pierwszą z nich jest kurs dla pracodawców i innych osób, które kierują pracownikami, który powinien odbywać się przynajmniej raz na pięć lat. Pierwsze szkolenie okresowe w tej kategorii powinno być odrobione w ciągu pół roku od momentu zatrudnienia.

Szkolenie BHP dla pracowników, będących robotnikami przeprowadza się w formie instruktażu, przynajmniej raz na rok, gdy ich stanowiska wiążą się z zagrożeniami. Jeśli ich praca jest bezpieczniejsza, muszą odbywać szkolenie raz na trzy lata. Pierwsze szkolenie okresowe musi być przeprowadzone w ciągu roku od chwili zajęcia swojego stanowiska.

Kurs skierowany dla pracowników inżynieryjno-technicznych odbywa się nie rzadziej niż raz na pięć lat. Pierwsze szkolenie BHP musi być przeprowadzone w ciągu roku od momentu zatrudnienia.

Szkolenie BHP dla pracowników tej służby przeprowadza się w formie seminarium, kursu albo samokształcenia kierowanego (online), przynajmniej raz na pięć lat. Pierwsze z tych szkoleń musi odbyć się w ciągu roku od zajęcia stanowiska pracy.

Kurs BHP dla pracowników biurowych i administracyjnych odbywa się w formie seminarium albo samokształcenia kierowanego raz na sześć lat. Pierwsze szkolenie BHP musi mieć miejsce w ciągu roku od rozpoczęcia pracy.

Każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku pracownicy otrzymują zaświadczenie o odbyciu kursu.

Zobacz również