Szkolenie BHP przez Internet

Według przepisów istnieje możliwość odbycia szkolenia BHP przez Internet, ale dotyczy wyłącznie kursów okresowych przeznaczonej dla wybranej grupy pracowników. Grupa osób pracujących na stanowiskach robotniczych nie może skorzystać z opcji szkolenia w formie elektronicznej.

Zobowiązania pracodawcy

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia swoim podwładnym higienicznych i bezpiecznych warunków pracy. Żaden pracownik nie może przystąpić do wykonywania swoich zadań na stanowisku pracy, gdy nie posiada wymaganych kwalifikacji oraz niezbędnych umiejętności, znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy. Celem pracodawcy jest więc przeszkolenie pracowników w kwestii BHP przed dopuszczeniem ich do pracy. Kolejnym krokiem powinno być przeprowadzenie okresowych szkoleń w trakcie zatrudnienia.

Pracownik może być zwolniony z obowiązku przeszkolenia, jeśli podpisuje kolejną umowę o prace na takim samym jak poprzednio stanowisku i gdy odbył on uprzednio odpowiednie przeszkolenie. Istotne jest to, żeby ponowne podjęcie pracy na tym samym stanowisku miało miejsce bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej umowy o pracę.
Szkolenia BHP muszą odbywać się w czasie pracy, koszty kursu musi ponieść pracodawca.

Szkolenie BHP

Uczestnicy szkolenia BHP mają obowiązek zaznajomić się z wszystkimi możliwymi czynnikami środowiska pracy, także tymi, które mogą powodowa zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy, a także z odpowiednimi środkami, działaniami zapobiegawczymi. Takie szkolenia pozwalają zdobyć umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych oraz zachowania się w sytuacjach awaryjnych (na przykład udzielania pierwszej pomocy osobie, która uległa wypadkowi).

Samokształcenie kierowane czyli szkolenie przez Internet

Według ustawy szkolenie BHP może być przeprowadzone w kilku formach, czyli w formie instruktażu, kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.
Szkolenie online zalicza się do ostatniej kategorii, czyli samokształcenia kierowanego. Według przepisów ta forma szkoleniowa umożliwia uzyskanie, uzupełnianie lub aktualizację wiedzy oraz umiejętności w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy. Cały kurs odbywa się na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, z użyciem poczty, Internetu i jednoczesnej możliwości konsultowania się z wykładowcami, bądź osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Kto może być szkolony online?

Szkolenie okresowe online przeznaczone jest dla osób będących pracodawcami, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników służby BHP oraz pracowników administracyjno-biurowych.

Zobacz również