Szkolenia BHP dla kierowców

Pracownicy zatrudnieni w branży transportowej jako kierowcy muszą być gruntownie przeszkoleni w różnych kategoriach i okazuje się wtedy, że pracodawca może zapomnieć o zorganizowaniu najważniejszego z punktu widzenia bezpieczeństwa szkolenia BHP. Szkolenia dotyczące prawidłowego zachowania się na drogach są omawiane na różnych innych kursach, jednak zazwyczaj nie porusza się tematu ściśle związanego z BHP.

Kodeks Pracy

W zapisach tego dokumentu można odnaleźć informację, że do pracy nie mogą być dopuszczone osoby, które nie mają podstawowych wymaganych kwalifikacji oraz umiejętności związanych z wykonywaniem swoich zadań. Osoby nie mające wiedzy z zakresu znajomości przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nie powinny rozpoczynać pracy na nowym stanowisku. Taka sytuacja nie może mieć miejsca więc każdy z pracowników powinien zostać przeszkolony z zasad BHP, a dopiero po odbyciu szkolenia może zostać dopuszczony do pracy. Pracodawca także powinien posiadać kompetencje z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy, które może zdobyć na odpowiednich kursach.

Szkolenia BHP

Gdy ktoś nie będzie przestrzegał przepisów związanych z higieną i bezpieczeństwem pracy może doprowadzić to do cofnięcia licencji na prowadzenie transportu drogowego. Osobą w pełni odpowiedzialną za poziom bezpieczeństwa i warunki pracy w przedsiębiorstwie jest pracodawca lub osoba kierujące zespołem pracowników. Szkolenia BHP dla kierowców są bardzo ważne, ponieważ transport stanowi piątą co do zagrożeń gałąź gospodarki.

Czynniki wpływające na bezpieczeństwo kierowców

Każdy pracownik branży transportowej jest narażony na kilka czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo i higienę jego pracy.
Pierwszym z nich jest czynnik niebezpieczny, który może prowadzić do urazu lub innego pogorszenia stanu zdrowia lub śmierci.
Kolejnym czynnikiem jest czynnik szkodliwy, który charakteryzuje się tym, że jego oddziaływanie może doprowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia kierowcy.
Ostatnim z nich jest czynnik uciążliwy, który utrudnia pracę, obniża zdolność do jej wykonania lub wpływa na obniżenie wydajności w pracy.

Nowo zatrudniony kierowca powinien na początku przejść przez instruktaż stanowiskowy, gdzie dowie się jak wyglądają ogólne zasady związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, otrzyma też całokształt wiedzy na tematy procesu pracy, przepisów oraz regulaminów wewnętrznych w kontekście stosowanych w przedsiębiorstwie zasad. Każdy kierowca musi mieć zorganizowane szkolenie okresowe, które powinno być powtarzane nie rzadziej, niż raz na trzy lata.

Zobacz również