• Szkolenie BHP dla zatrudnianego pracownika

  Głównym obowiązkiem pracodawcy przy zatrudnianiu nowego pracownika jest zapewnienie mu szkolenia BHP, które jest związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz życia. Każda nowo zatrudniona osoba musi wziąć udział w...

 • Kurs BHP jako warunek przed rozpoczęciem pracy

  Szkolenie BHP dzieli się na wstępne i okresowe. Bez tego pierwszego żaden pracownik nie może rozpocząć swojej pracy, przystąpić do wykonywania pracy. Sam pracodawca także musi przeprowadzić szkolenie BHP, to jest jego obowiązek. Kurs...

 • Szkolenie okresowe BHP

  Każdy pracodawca, zgodnie z Kodeksem pracy ma obowiązek zorganizować szkolenie okresowe i wstępne z zakresu BHP dla swoich podwładnych. Kurs okresowy jest związany z odświeżeniem i ugruntowaniem wiedzy i umiejętności z kategorii higieny...

 • Kwestia BHP w małej firmie

  Gdy ktoś prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zazwyczaj nie ma świadomości, że kwestia BHP jest istotna. Oczywiście jeśli pracuje sam, nie ma obowiązku przeprowadzania szkoleń w tej kategorii. Jednak w momencie, gdy należy...

 • Częstotliwość szkoleń BHP dla pracowników

  Każdy pracodawca ma obowiązek zorganizowania szkolenia BHP dla swoich pracowników. Rodzaj szkoleń i częstotliwość zależy od rodzaju zajmowanego stanowiska przez daną osobę. Takie kursy należy powtarzać co jakiś czas, aby pracownik...

 • Szkolenie BHP przez Internet

  Według przepisów istnieje możliwość odbycia szkolenia BHP przez Internet, ale dotyczy wyłącznie kursów okresowych przeznaczonej dla wybranej grupy pracowników. Grupa osób pracujących na stanowiskach robotniczych nie może skorzystać...

 • Szkolenie okresowe w kategorii BHP

  Każdy pracodawca bez wyjątku ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy swoim podwładnym. Dlatego też co jakiś czas należy zatroszczyć się od odświeżenie wiedzy pracowników organizując dla nich szkolenia...

 • Pierwsze kroki w nowej pracy, czyli szkolenie BHP

  W każdej nowej pracy musimy zostać przeszkoleni pod kątem BHP. Takie zadanie czeka każdego pracownika, stażystę albo praktykanta. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy każdy pracodawca musi zapewnić szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy...

 • Szkolenia BHP dla kierowców

  Pracownicy zatrudnieni w branży transportowej jako kierowcy muszą być gruntownie przeszkoleni w różnych kategoriach i okazuje się wtedy, że pracodawca może zapomnieć o zorganizowaniu najważniejszego z punktu widzenia bezpieczeństwa...