Pierwsze kroki w nowej pracy, czyli szkolenie BHP

W każdej nowej pracy musimy zostać przeszkoleni pod kątem BHP. Takie zadanie czeka każdego pracownika, stażystę albo praktykanta. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy każdy pracodawca musi zapewnić szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na bieżąco szkolić zatrudnione już osoby. Zaniedbanie tej kwestii wiąże się z wieloma sankcjami, na przykład wysoką karą grzywny.

Przestrzeganie przepisów BHP nadzoruje Państwowa Inspekcja Pracy, a ich specyfikacja znajduje się w kilku osobnych dokumentach prawnych. Najbardziej znaczącym z nich jest Kodeks Pracy, ale także Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 roku.

Szkolenie BHP wstępne

Szkolenie wstępne mówiące o bezpieczeństwie i higienie pracy ma na celu zapoznanie nowego pracownika z podstawowym zasadami BHP. Dzięki przeszkoleniu zaznajomi się w przepisami wynikającymi z Kodeksu pracy, wewnętrznego regulaminu zakładu pracy (o ile taki funkcjonuje) oraz ewentualną odpowiedzialnością związaną z niestosowaniem się do wytycznych. Prowadzący szkolenie BHP ma obowiązek przekazać uczestnikom informacje dotyczące tego, jak poruszać się po terenie zakładu pracy, jakie mogą wystąpić w nim zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia oraz jak wyglądają procedury postępowania w przypadku pożaru. Nowy pracownik szkolony na kursie BHP dowie się jak udzielać pierwszej pomocy innym i jak zachowywać się w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy

Dodatkowym wymaganym szkoleniem poza instruktażem ogólnym jest instruktaż stanowiskowy. Kieruje się na niego nowych pracowników, którzy zostali przyjęci na stanowisko robotnicze lub na takie, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Skuteczność instruktażu w dużej mierze jest zależne od poziomu wiedzy instruktora, którego zadaniem jest przeprowadzenie wstępnej rozmowy z nowo przyjętym pracownikiem. Objaśnia on funkcjonowanie urządzenia, a także poprawia jego błędy podczas samodzielnego wykonywania zadań zapisanych w umowie.

Pracownik gotowy do podjęcia samodzielnych działań na swoim stanowisku jest oceniany przez instruktora pod tym kątem.
Instruktaż stanowiskowy w trakcie szkolenia BHP dotyczy także osób, które zmieniają stanowisko pracy lub w przypadku wprowadzenia przez przedsiębiorstwo nowych elementów szkodliwych dla zdrowia, nowych maszyn lub innowacji w procesie technologicznym. Osoba, która została zatrudniona jako pracownik wykonujący zadania na kilku stanowiskach musi przejść przez szkolenie BHP na każdym z nich.

Zobacz również