Kwestia BHP w małej firmie

Gdy ktoś prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zazwyczaj nie ma świadomości, że kwestia BHP jest istotna. Oczywiście jeśli pracuje sam, nie ma obowiązku przeprowadzania szkoleń w tej kategorii. Jednak w momencie, gdy należy zatrudnić jakiegoś pracownika, właściciel firmy jest zobowiązany z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy oraz spełnienia podstawowych zasad BHP. Brak znajomości tego tematu może prowadzić do poważnych strat dla działalności oraz utratą zdrowia lub życia podwładnych.

Zasady bezpieczeństwa w jednoosobowej firmie

Działalność gospodarcza prowadzona przez jedną osobę, w której nie ma zatrudnionych pracowników nie wymaga od właściciela przeprowadzania ocen ryzyka zawodowego związanego z prowadzonym biznesem. Nie musi on robić okresowych badań lekarskich, ani sporządzać instrukcji stanowiskowych.
Także, gdy w takiej firmie wykonuje obowiązki współmałżonek lub osoba z I grupy pokrewieństwa, nie trzeba martwić się i kwestię BHP. Taka zasada wynika z osobnych przepisów, gdzie małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe, nie mają obowiązku nawiązywać formalnych stosunków pracy.
Jednak, gdy osoba prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i zatrudni pracownika, nakładane są na niego dodatkowe obowiązki, bo wtedy taka osoba staje się formalnie pracodawcą.

Mała firma, a BHP

Przedsiębiorca, który zatrudnił pracownika na podstawie umowy o pracę, automatycznie staje się pracodawcą więc zaczynają obowiązywać go przepisy wynikające z zapisów Kodeksu Pracy (tutaj także chodzi o kwestię bezpieczeństwa i higieny pracy).
Wszystkie regulacje prawa pracy przewidują dużo mniej rygorystyczne podejście w stosunku do małych firm, także jeśli chodzi o obowiązek tworzenia regulaminu pracy oraz wynagrodzenia, ale jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa to prawo pracy jest tutaj bardziej rygorystyczne.

Osoba zatrudniająca kogoś zawsze ponosi pełną odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie pracy, nawet jeżeli zadania z tym związane zleci pracownikowi.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy wynikających z odpowiedniej ustawy jest zorganizowanie szkoleń BHP dla pracowników. Muszą odbywać się na koszt pracodawcy, w trakcie pracy, a jeśli nie uda się ich tak zorganizować pracownik musi otrzymać dodatkowe świadczenie, bo te godziny szkoleń traktuje się jako te nadliczbowe.
Obowiązkowymi szkoleniami są: szkolenie okresowe oraz szkolenie wstępne organizowane za każdym razem, gdy zatrudniamy nowego pracownika bo zawierają one podstawowe informacje na temat BHP i instruktażu stanowiskowego.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w prawie szkolenia BHP.

Zobacz również