Kurs na spawacza

Współczesna sytuacja na rynku pracy nie zachęca do skończenia uczelni wyższej, zwłaszcza jeśli nie mamy sprecyzowanego celu, co chcemy robić po ukończeniu danego kierunku. Powiększa się liczba osób dobrze wykształconych, ale nie mających pracy. W tym momencie warto zastanowić się, czy lepszym rozwiązaniem nie będzie zdobycie wykształcenia technicznego, które gwarantuje stałe zajęcie. Pracowników fachowych zawsze brakuje, zwłaszcza za granicą.

Problem bezrobocia?

Państwo zawsze w jakimś stopniu, większym lub mniejszym boryka się z problemem bezrobocia, zwłaszcza, że osoby zarejestrowanie w urzędzie pracy są tylko jakimś odsetkiem ludzi nie mających zajęcia. Na rynku pracy najlepiej radzić sobie samemu i poszukać odpowiednich dróg kształcenia, na które jest zapotrzebowanie. Dzięki temu zapewnimy sobie bezpieczną przyszłość, gdzie nie będziemy martwić się od ewentualną utratę pracy, bo zawsze coś się dla nas znajdzie.

Najpewniejszą drogą, którą możemy obrać jest przemysł, czyli zawody techniczne zwłaszcza, że rynek pracy zalany jest absolwentami szkół wyższych, którzy w większości ukończyli kierunku humanistyczne. W branży technicznej pojawia się spory deficyt osób kształconych w tej dziedzinie, warto więc taką lukę zapełnić, naprawiając błąd nieodpowiedniego wykształcenia. Dostosowując się do rynku pracy, poprzez nowe umiejętności na pewno znajdziemy dobrze płatną pracę. Rynek kapitalistyczny ma to do siebie, że trzeba się do niego dopasować, zaoferować mu to, czego nie ma. Wybierając jakąkolwiek ścieżkę dokształcania się pamiętajmy o tym w trakcie wyboru kierunku edukacji, żeby otworzyć sobie drzwi do kariery w kraju, ale także w całej Europie.

Kurs spawacza

Spawacz zajmuje się oczywiście spajaniem, przecinaniem elementów ze stali, żeliwa, metali niezależnych lub ich stopów, które wchodzą w skład urządzeń, maszyn, środków transportowych, mostów, czy budynków. Jego zadaniem jest stopienie brzegów materiałów w miejscu ich łączenia z użyciem odpowiednich narzędzi. Realizuje swoje zadania zawodowe polegające na spawaniu, cięciu oraz lutowaniu palnikiem gazowym. Nie jest to zawód łatwy, dlatego ważne jest przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne, ponieważ jego praca oceniana jest na podstawie jakości jej realizacji. Ten zawód wiąże się z dużą odpowiedzialnością, bo niedokładne wykonanie pracy niesie ze sobą szereg zagrożeń. Stanowisko pracy jest zazwyczaj samodzielne, jednak w dużych zakładach przemysłowych pracuje się zespołowo i łączy się kilka lub kilkanaście stanowisk. Spawacz stosuje w swojej pracy techniczne, elektrony, topniki, druty spawalnicze oraz spawarki.

Zobacz również